Påminnelse seksjonsårsmøtene 2018 – Valg

Vi minner om valgene til seksjonsårsmøtene 2018. Vi har fremdeles ikke fått inn noen forslag i båt, snøscooter og radiostyrt. I motorsykkel mangles det kandidater til grenansvarlig og vara i track racing og quad.

Se under forslagene i motorsykkel

Seksjonsstyreleder

Emilie Westbye

Trøgstad MCK      

Gjenvalg

 Nestleder MC

Bjørn Hovden

Asker Motorsportklubb

Ny posisjon

 Grenansvarlig Motocross

Harald Tufthaug

Borg MCK              

Gjenvalg    

Vara Motocross

Arild Sande

Lunner Motorsport

Gjenvalg

Grenansvarlig Trial

Roald Stenvik

Vaulali trialklubb

Ny

Vara Trial

Vidar Kristensen

Gjerstad trialklubb

NY

Grenansvarlig Roadracing

Anita Traasdahl Sæter

Rakkestad  MCK   

Gjenvalg

Vara Roadracing

Trond Rusten

Borg MC

Ny

Grenansvarlig Enduro

Asbjørn Sletholt

Flittig

Ny

Vara Enduro

 Vibeke Wiik

Enebakk Motorsportklubb

Ny

Grenansvarlig Track Racing

   

 

 Vara Track Racing

 

 

 

Grenansvarlig Quad

     

Vara Quad

     

Ungdomsrepresentant

Andreas Øksenholt

 Re Motorsport

Ny posisjon

Vara

Mette Fidje

Kristiansand Trialklubb

Ny

Valgkomiteene i de forskjellige seksjonene arbeider nå for fullt med å finne aktuelle kandidater til de ulike vervene i sekjsonsstyrene. For å finne de beste kandidatene er vi avhengige av at klubbene kommer med gode forslag.

På årsmøtene i NMFs fire seksjoner (motorsykkel, båtsport, snøscootersport og radiostyrt motorsport) i helgen 16. til 18. november skal det blant annet velges nye seksjonsstyrer. Dagens sammensetning finner du på nettsidene under https://nmfsport.no/t/organisasjon/kontakt-oss/forbundsstyret-og-seksjonsstyrene.

Alle seksjoner har egne valgkomiteer og kontaktinformasjon til disse finner du på nettsiden. De vil gjerne ha inn tips og konkrete forslag.

Det er kun klubber og regioner som formelt kan foreslå kandidater. Dette skjemaet er for slike formelle forslag og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller klubbleders oppgitte epostadresse.

Valgkomiteens instruks tilsier at de foreslåtte kandidater skal offentliggjøres. Dette for å fremme en så åpen og demokratisk prosess som mulig.  

Vi ønsker også innspill på gjenvalg av medlemmer av det sittende styre. Da er ikke CV nødvendig å sende inn. 

Husk at kandidatene må være forespurt og villige,  benytt vedlagte skjema og send til mailadresse;  nmf@nmfsport.no – skjemaet vil bli sendt videre til riktig adressat. Valgkomiteenes medlemmer kan også kontaktes på telefon ved spørsmål. 

Vi håper dere vil komme med forslag i alle grener. 

De ulike valgkomiteene kan kontaktes på epost og telefon. Se under

Valgkomité Motorsykkel
Inger Marie Pauli, Inmari-p@online.no, 46419660
Terje Granheim, terje@solormcklubb.no, 950 25 540
Marianne Lundevoll
Per Ivar Lier

Valgkomité Båt
Svein Elgvin, svein@elgvin.org, 481 14 555
Carina Drange, carina@dinvest.no, 900 15 882
Øystein Haugenes, oystein@haugenes.no, 908 25 658

Valgkomité Snøscooter
Lin Hagen Sjøgren, lin-aina@hotmail.com, 916 44 778
Per Espen Kjellmann, per.espen.kjellmann@gmail.com, 909 38 216
Stig Hagadokken, stig.hagadokken@pon-cat.com, 950 25 540

Valgkomité Radiostyrt
Asim Akram, asimakram2403@gmail.com, 454 61 376
Terje Teigen, terjeteigen81@gmail.com, 995 91 462
Karl Fossheim, ofosshei@online.no, 922 24 448