På tide med ro i leiren

Vi i Norges Motorsportforbund har mange ansvar – og vi skal først og fremst jobbe for å optimalisere forholdene for våre medlemmer og utøvere.

Det innebærer blant annet at vi skal skape samt forvalte et godt omdømme. For vi er nemlig avhengig av at vi oppfattes med et positivt fortegn og med høy respekt der ute. Vi lever av det. Enten det er hos myndigheter, idrettsforbund eller publikum av ulike slag.

Men for å realisere det, behøver vi også å ha tillit fra både innsiden og utsiden av miljøet vårt. Norges Motorsportforbund må ha et godt omdømme. Det må være positive assosiasjoner knyttet til oss.

Vi i forbundet og våre medlemmer må derfor skape en grobunn for et godt omdømme. Det handler om hvilke ord, uttrykk, tanker etc. som blir brukt om oss. Vi får det omdømmet som vi fortjener. Vårt omdømme er summen av de inntrykk som vi formidler – og ikke minst hvordan disse inntrykkene tolkes og/eller oppfattes.

Ja, det handler ikke nødvendigvis om hva vi sier, men hvordan vi blir tolket eller oppfattet. Det bør vi alle ha i bakhodet!

Vi skal ikke legge skjul på at det har blåst kraftig med mange – både store og små – konflikter de senere årene. Mindre stormer ble det ikke under helgens styremøte på Lillestrøm. Det endte blant annet med mistillit mot styreleder og president i vårt eget forbund, en sak som undertegnede som generalsekretær skal være forsiktig med å gå inn i.

Saken følges opp i et ekstraordinært forbundsting som snart vil bli berammet – og som nok ikke er mange uker unna. Det som er sikkert – uansett hva som skjer – er at saken vil få mye fokus. Idretten får tradisjonelt mye oppmerksomhet – og kanskje spesielt hvis saker av negativ karakter. Uansett hvordan vi vrir og vender på det: dette er negative nyheter, i alle fall på kort sikt.

Vi, Norges Motorsportforbund, har ikke minst følgende oppgaver i tiden fremover: Vi må først samle troppene og skape ro i depotet. Vi må jobbe mot felles mål – og vi må skape en positiv stemning. Med det skaper vi også fremtidige positive nyheter. Det være seg om sterke prestasjoner, om samspill som gir resultater, om herlige opplevelser, om større rekruttering med mer.

Vi som tilhører dette forbundet har en hel masse til felles. For det første elsker vi sporten vår. Vi er glade i fart og spenning – og ikke minst det å ha kontroll på kjøretøy av ulike slag. Og vi liker den herlige lyden av våre motorer. Ja, vi er stolte av visjonen vår: «motorsportglede til folket».

Uansett er vi avhengige av å fremstå som en troverdig samfunnsaktør. Vi er også avhengig av at vi blir oppfattet som en aktør som folk vil stole på. Tillit og troverdighet er ikke noe som kan kjøpes. Det er noe vi kan gjøre oss fortjent til – over tid.

Det tar kort tid å bryte ned tillit og troverdighet. Det tar veldig lang tid å bygge den opp igjen. Sånn er det bare.

Alle har vi et ansvar for at vi opparbeider oss et godt omdømme blant de rundt oss, blant de vi er avhengig av i dag og i morgen. Dette kommer ikke av seg selv. Det ligger hardt og systematisk arbeid bak – og først men ikke minst gode verdier og holdninger.

Dette bør vi tenke på med korte mellomrom – samtlige av oss som er en del av norsk motorsport. Der har vi et felles ansvar.

La oss starte på prosessen med å bygge et bedre omdømme!

Tony Isaksen
Generalsekretær Norges Motorsportforbund