Oversikt over støtteordninger

Vi har laget en oversikt over de ulike støtteordningene som din klubb kan søke på

Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubb – og utøverøkonomi. Ta en kikk i listen nedenfor. Her finner dere tilskuddsordninger som våre klubber, utøvere, trenere og ledere kan søke støtte av. Listen inneholder både offentlig og private støtteordninger. Vær oppmerksom på at det finnes flere lokale støtteordninger, så hold utkikk i lokalmiljøet også.

Vi gjør oppmerksomme at linkene nedenfor, kan ha blitt oppdatert av hovedsiden. Du finner også en fane for støtteordninger på forsiden av nmfsport.no 

LAM (lokale aktivitets-midler)

Spillemidler til utstyr

Momskompensasjon for varer og tjenester

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Inkludering i idrettslag

Oppstart og utviklingsstøtte til all idrett for barn og ungdom

Ekstrastiftelsen

Voksenopplæringsmidler – VO-midler

Tilskudd for utgifter til politi

Skattefradrag for gaver

Idrettsavtaler

Tilskuddsordning på Barne- og familiedepartementets område

Grasrotaandel

GjensidigeStiftelsen

Sparebank stiftelsen

Norges barne- og ungdomsorganisasjon

Storebrand

Akselfondet

Aktiv ungdom

Stiftelsen Sophies Minde

Eidsiva

SpareBank1

Idrettsdugnad

Idrettsreiser

SØKNAD

En søknad bør inneholde noen faste punkter, men husk at man også må tilpasse søknaden etter hvilke kriterier/fokuspunkter støtten dekker.

Viktige punkter å ha med:

  • Tittel
  • Innledning/presentasjon av organisasjonen
  • Bakgrunn og/ eller målsetning med aktiviteten
  • Hva slags aktivitet?
  • Når og hvor skal aktiviteten være
  • Betydning (hva får deltakerne på aktiviteten ut av tiltaket?)
  • Økonomi, eventuelt søknadssum