Ørnulf Ranger har gått bort

Norges Motorsportforbund har mottatt det trise budskap om at Ørnulf Ranger døde i går, 103 år gammel.

ørnulf var æresmedlem i Norges Motorsportforbund og en nestor i norsk båtsport. Han ble norgesmester i rundbane to ganger og var på høyden av sin sportslige karriere i årene etter krigen. Etter dette hadde han ulike oppgaver i organisasjonen. Hans innsats har betydd svært mye for Outboardklubben og for det nasjonale forbundet. Gjennom de siste par tiårene har Ørnulf Ranger vært fast gjest på arrangement og ved alle høytidelige anledninger i forbundet. Ved hans side har hans samboer Connie Skoglund alltid stilt trofast opp. Sammen har de beriket og inspirert motorsportmiljøet. I fjor ble Ørnulf Ranger Legat opprettet for å forvalte midler som skal stimulere ungdom til deltakelse i båtsport. Norsk motorsport og båtsport vil i dyp takk og ærbødighet minnes vår gode og snille venn Ørnulf Ranger.