Opptak fra pararapport-seminaret

Her kan du se rapport med tilhørende diskusjon!

Norges Idrettsforbund har nylig presentert viktige funn i sin ferske pararapport.

I den forbindelse ble det også arrangert en debatt med problemstillingen om hva som må til for å rekruttere flere funksjonshemmede til den norske idretten, ifølge NIF.

Her kan du gå inn å se video fra presentasjon av pararapporten: Se opptak av pararapport-seminaret (idrettsforbundet.no)