Opptak av Åpen Time 29. september

Torsdag 29. september ble Åpen Time avholdt på teams.

Dersom du gikk glipp av det har du nå allikevel muligheten til å se hva som ble tatt opp, og opptaket ligger tilgjengelig her:

https://youtu.be/rZZwFHV2mIA

 

Agenda for dagen var:

  1. Saker fra forbundsstyret
  2. Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøter 2022
  3. Forbundstinget 2023
  4. Innføring av elektriske kjøretøy – hvor står vi?