Oppfordrer til likeverdighet i norsk idrett

Jobber for likeverd i idretten!

Norges Døveidrettsutvalg (NDI) mener døve ikke har like muligheter for deltakelse i idrett på grunn av ekstrautgifter for deltakelse internasjonalt og for dårlig dekning av tegnspråktolk på ettermiddag/kveld og i helgene. Det skriver NIF.

Nå oppfordrer NDI, som er et utvalg i Norges idrettsforbund, myndighetene til å finne løsninger snarest.

Det er sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet som allerede har fått stor støtte fra Norges Døveforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede, skriver NIF.

Les hele brevet fra NDI til Arbeids- og sosialdepartementet.