Oppfordrer til å oppdatere arrangør-korpset

Kompetanse- og utdanningsrådgiver Kathrine Strand Hammond ber arrangørene vedlikeholde samt styrke sin kompetanse i tiden fremover.

-For å få oppdatert din stevneleder-status så bør du ta et e-læringskurs. Dette kurset dekker kravet for å opprettholde eller fornye dine funksjonærlisenser som stevneleder og juryleder innen grenene motorsykkel og snøscooter i perioden 2021 og ut 2023, sier Strand Hammond.

Og slik gjør du dette digitalt:

  1. Gå inn på ekurs.nif.no/logg inn
  2. Velg Norges Motorsportforbund
  3. Velg Prøver og funksjonærkurs
  4. Velg Oppdateringskurs stevneleder og juryleder 2021-2023

-71 personer har gjennomført dette kurset til nå, men det er nok flere som trenger denne oppdateringen dersom de skal være godkjente stevneledere sommeren 2021. Sørg for å gi beskjed til andre i din klubb som dette kan gjelde for, sier kompetanse- og utdanningsrådgiver Kathrine Strand Hammond.