Oppdateringsseminar for funksjonærlisenser

Informasjon om oppdateringsseminar

I vår streben etter å gi klubbene en enklere hverdag har vi nå som en foreløpig prøveordning satt i gang med oppdateringsseminar for funksjonærlisenser som e-læringskurs. Foreløpig er det lagt ut to kurs. Disse er oppdatering for stevneledere og juryledere motorsykkel og snøscooter og oppdatering for tekniske kontrollanter motorsykkel og snøscooter. Etter hvert vil det også bli tilgjengelige kurs for båt og radiostyrt motorsport. Kursene er tilgjengelige på https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=42  

Kursene er felles for alle grener innen de seksjonene de er laget for, og kurset for stevneledere/juryledere vil også gjelde for fornyelse av kompetansen som teknisk kontrollant dersom man har det i tillegg til stevneleder. Vi har imidlertid fortsatt tilbud om å arrangere fullstendige seminar i klasserom, om grener eller klubber ønsker det. Bruk av e-læring som basisopplæring gir også de grener som har arrangørkonferanser mye bedre tid til å fokusere på det som gjelder egen gren når deltakerne allerede har den generelle oppdateringen på plass. 

Lisensinnehavere må selv passe på å få sin lisens fornyet. Lisensene har tre års varighet, og lisenser for innværende periode gjelder fram til 31.12.2020. De som allerede har gyldig lisens trenger altså ikke å ta dette kurset nå, men kan vente til de skal fornye for neste periode. De som har hatt lisens som gikk ut 31.12.2017 eller tidligere kan ta e-læringskurset og sende kursbeviset til oss i NMF for å få fornyet.