Oppdateringskurs for stevneledere og Juryledere

Oppdateringskurs for Stevneledere og Juryledere er nå tilgjengelig på e-læring. 

Kurset finner du på på følgende adresse www.ekurs.nif.no klikk arkfane «Særforbund» og velg Motorsportforbundet.

Dette kurset dekker kravet for å opprettholde/fornye dine NMF funksjonærlisenser som stevneleder og juryleder innen grenene Motorsykkel og Snøscooter i perioden 2018 og ut 2020.

NB! Får å bekle stilling som Juryleder i NM må det gennomføres et Jurylederseminar.

Kurset gjennomføres som en prøveordning frem mot MSK. Det er fortsatt åpning for å bestille Oppdateringsseminar (8 timer) om det er grener som ønsker dette.

 

Spøsmål kan rettes til Conrad dirkte på 92256976