Ønsker å lage et MSK som er tilpasset corona-regler og smittevern

Tilpasser MSK til coronasituasjonen!

Norges Motorsportforbund har for lengst bestemt seg for å kjøre et heldigitalt MSK fra 13. til 15. november. Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) sier at NMF beklager at det måtte bli slik, men at de nå jobber for fullt med å arrangere et best mulig heldigitalt arrangement, med ditto regler og bestemmelser i tråd med NIFs regler og råd på området.

-Coronasituasjonen gir sine utfordringer. Vi har ikke minst fått bistand fra NIFs råd og regler for at ting skal skje på en ordentlig og kontrollert måtte, innenfor regelverket, sier Tony Isaksen.

Isaksen sier at de følger NIFs råd på mange områder i disse coronatider.

-Norges Motorsportforbund har i lengre tid hatt et ønske om å legge til rette for både fysisk og digital deltakelse slik at flest mulige klubber skulle få mulighet til å delta. Samtidig har det vært innført en påmeldingsfrist som Norges Idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/)  åpnet opp for å benytte med tanke situasjonen Norge er i. Da coronasituasjonen i Norge har endret seg drastisk de siste ukene har det vært viktig for NMF å også ta sitt samfunnsansvar, sier Isaksen.

Da alle møter skal gå digitalt vil det være mulig å melde seg på til konferansen/årsmøter frem til fredag 13. november kl. 12:00. Påmelding gjøres til nmf@nmfsport.no med teksten «Påmelding Motorsportkonferansen 2020» i emnefeltet.

Fristen settes for å sørge for at alle påmeldte har mottatt nødvendige lenker før helgens program starter, samt at påmeldinger til seksjonsårsmøter må kontrolleres i henhold til følgende:

  • Kontrollsjekke at forbundskontingent er betalt for 2020
  • Påse at NIFs kjønnsfordeling, §2-4, er ivaretatt
  • Protokoll fra årsmøtet hvor delegater blir oppnevnt må være sendt inn til NMF. Dersom årsmøtet har gitt klubbstyret fullmakt til å oppnevne delegater på et senere tidspunkt må også referat fra det aktuelle styremøte legges ved.

-De påmeldte delegater som ikke har dette på plass innen fristen vil ikke kunne delta på seksjonsårsmøtet de har meldt seg på til som annet enn observatør. Merk at delegatene må være innsjekket innen tidsfristen for å kunne delta, sier generalsekretæren.

Alle saksdokumenter ligger publisert på NMFs nettsider under MSK 2020. Her ligger både dokumenter til seksjonsårsmøter og til de grenmøter administrasjonen har mottatt dokumenter til. Tidsplanen for motorsportkonferansen har noen justeringer, mens tidspunktene for de planlagte årsmøtene står fast.

-Samtlige deltagere, de som tidligere skulle delta fysisk og de som allerede er påmeldt til digital deltagelse, vil motta lenker til de møter de er påmeldt på, i forkant av konferansen sammen med de nødvendige saksdokumenter. Dette vil bli sendt til hver delegat direkte, forteller Tony Isaksen.

Samtlige årsmøter vil det bli tatt opptak av.

-NMF er klar over at noen klubber har hatt utlegg med tanke på reise/opphold. Denne saken vil bli behandlet på førstkommende forbundsstyremøte med formål å finne en god løsning. Vi ser frem til å møte deltakerne på årets motorsportkonferanse/årsmøter selv om det dessverre er kun i det digitale rom denne gangen, sier Isaksen.

Her kan du lese det meste om MSK-konferansen: