Onsdag 21.Mars vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra kl 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold.

IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, Turneringsadmin, Idrettskurs, EkursResultatAdmin, servicer og webdeler vil være utilgjengelige i dette tidsrommet.

Ved spørsmål kan du kontakte Idrettens support: support@idrettsforbundet.no eller på telefon: 21029090