Omstilling på banen

EU-kommisjonen har nå vedtatt et forbud mot gummigranulat på kunstgressbaner. Dette har skapt store utfordringer for klubber og kommuner som har investert i kunstgressbaner med denne type underlag. Innenfor motorsporten står vi overfor utfordringer når det gjelder støy og utslipp.

Motorsporten har alltid vært en idrett som har stått for fart og spenning, men i dagens samfunn må vi også ta hensyn til miljøet og begrense våre utslipp. Det er ikke lenger nok å kun tenke på resultatene og vinne på banen. Vi må ta ansvar for miljøet rundt oss og finne måter å redusere utslippene våre på.

I motorsporten møter vi stadig nye utfordringer. Vi må finne måter å redusere støy, samtidig som vi opprettholder spenningen og adrenalinet på banen. Dette krever at vi tenker nytt og omstiller oss til de nye kravene som stilles til oss.

Det kan være smertefullt å omstille seg til nye krav og regler, men det kan også være spennende. Vi får muligheten til å tenke nytt og finne innovative løsninger som kan gjøre oss til en mer miljøvennlig idrett. Kanskje vil dette også gi oss en fordel på banen, når vi finner måter å optimalisere motorene våre og redusere utslippene samtidig.

Motorsporten har alltid vært en idrett som har tiltrukket seg en stor publikumsmasse. Ved å ta ansvar for våre utslipp og begrense støyen vi genererer, kan vi fortsette å tiltrekke oss publikum og utøvere som vil være med på å skape spenning og action på banen.

Vi i motorsporten må stå sammen og ta ansvar for vår påvirkning på miljøet. Vi må omstille oss til de nye kravene og finne måter å begrense våre utslipp og redusere støyen vi genererer. Dette vil ikke bare bidra til å bevare miljøet rundt oss, men også sikre at motorsporten fortsetter å være en spennende og attraktiv idrett for fremtiden.