Olympiatoppen ber utøvere og trenere følge myndighetenes råd

Olympiatoppen med anmodning til utøvere og trenere!

Olympiatoppen følger internasjonale koronaråd, og anmoder alle i toppidretten å følge anbefalingene fra myndighetene.

Olympiatoppen registrerer at koronaviruset COVID-19 fortsetter å spre seg, og at stadig flere mennesker dessverre rammes av viruset også i Norge. Det viktigste nå, både fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, er å begrense spredningen. Her har også idretten et ansvar. Ettersom viruset nå er utbredt også i Norge, er det viktig med økt årvåkenhet også her hjemme, ikke bare for dem som har vært utenlands. I denne situasjonen er det viktig at alle respekterer og etterlever gjeldende karantenebestemmelser, skriver Olympiatoppen på sine hjemmesider.

Se mer her: https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9880.html