Øker antall deltakere på idrettsarrangementer

Regjeringen besluttet i dag å øke antall deltakere på offentlige arrangement innendørs med faste tilviste plasser til 1500 personer, og utendørs med faste tilviste plasser på inntil 3000 deltakere.

De nye reglene trer i kraft fra 21. januar kl. 12.00 og gjelder inntil videre, skriver NIF.

– Dette er et stort skritt i riktig retning og betyr at norsk idrett igjen kan ta imot et betydelig høyere antall publikum på våre anlegg og arenaer. Nå kan vi i tiden som kommer glede oss til arrangementer med masse folk på tribunene. Dette er bra for utøverne og lagene, og det er bra for klubbøkonomien, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) og legger til:

-Selv om vi ennå ikke er i mål, opplever jeg at myndighetene ønsker å finne løsninger for hvordan det kan åpnes opp ytterligere for publikumsarrangementer, spesielt i anlegg med stor publikumskapasitet. Idretten har gode rutiner for hvordan dette skal gjøres på en ansvarlig og god måte, så her ser vi frem til ytterligere lettelser så raskt som mulig, sier Kjøll til NIFs nettsted.

Idretten har ønsket flere publikum på arrangementer, og har gitt myndighetene konkrete forslag til hvordan publikumsantallet kan økes samtidig som smittevern ivaretas. Det har vært viktig for idretten å få åpnet for flere deltakere på idrettsarrangementer, både av hensyn til idrettslagenes økonomi, og av hensyn til alle de som savner å delta på idrettsarrangementer.

De nye reglene er som følger:

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.
  • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
  • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Regjeringen vil komme tilbake med ny vurdering av smitteverntiltakene i starten av februar.