Nyttige tips om sunn idrett

Norges Idrettsforbund satser på å legge til rette for sunn idrett. Derfor er det stadig nye tips og råd å finne på den etablerte nettsiden for nettopp det å legge til rette for mest mulig sunn idrett.

Det arrangeres også seminarer rundt samme problemstilling.

Her kan du lese mer om Sunn Idrett: https://sunnidrett.no/

Foto: Sunn Idrett/NIF