Nyttårshilsen fra president Per Velde!

Kjære alle motorsportvenner,

Jeg vil starte det nye året med å takke for det gamle året. Tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsene og de åtte regionale strategimøte med klubbene er klare. Dere har gitt forbundsstyret tydelig budskap om hva dere er tilfreds med og hva dere ønsker endringer på. Holdningsundersøkelsen gav oss også nyttig informasjon om hvilke holdninger den norske befolkningen har til motorsport og hvilke forventninger befolkningen har til vårt idrettsforbund. Det ekstraordinære forbundstinget i november gav oss også nye ambisiøse mål og strategier. Rekruttering, forenkling av rutiner og systemer, arbeide for større anerkjennelse av våre idretter, åpenhet og demokrati er temaer som gikk igjen.
Det ønskes endringer og forbedringer.

Det har blitt arbeidet godt i Norges Motorsportforbund (NMF) på mange områder over flere år, og vi er i god posisjon til videre utvikling. Vi har passert 37.000 medlemmer og har god økonomi. NMF er blitt et av de største fler- og særidrettsforbundene i Norges Idrettsforbund (NIF).  Våre medlemmer er mest fornøyd med det idrettsarbeidet som gjøres i klubbene. Særlig nye medlemmer og kvinner er fornøyd. Det gir godt håp å lykkes med å øke rekrutteringen i disse gruppene. Det er gjennom klubbarbeid vi kan nå vår visjon om å bringe Motorsportglede til folket! Forbundsstyret, seksjonene, grenene og administrasjonen må arbeide for best mulig tilrettelegging av godt klubbarbeid om vi skal lykkes.

2018 blir et år med omstilling.  Andre helgen i januar samles forbundsstyret, administrasjon og våre fagutvalg for å starte arbeidet med å implementere ny strategi. Mange ønsker endring – men ikke alle ønsker å endre gamle vaner. Omstilling er krevende. Det har media også avdekket i Norges Idrettsforbund. Når alle «steiner» snus, finner vi ikke bare «sommerfugler». Uheldig pengebruk og litt vel mye fest etter middagen har svekket tilliten til norsk idrett. Denne tilliten må vi gjenreise. Dette vil vi arbeide sammen med Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) om. Det blir et ekstraordinært ledermøte i NIF i slutten av januar om den nasjonale utfordringen. Jeg har stor tro på at vår nye visjon – Motorsportglede til folket – vil hjelpe oss å vise riktig vei. Vi har mye arbeid foran oss, og jeg ser fram til å arbeide sammen med forbundsstyret, seksjonsstyrene, alle tillitsvalgte, klubbene og administrasjonen i det nye året

Jeg ønsker alle et godt idrettslig nyttår!

Per Velde
President