Nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS

Norges Motorsportforbund har valgt nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS med klar lokal forankring og bred faglig kompetanse.Norges Motorsportforbund har valgt nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS med klar lokal forankring og bred faglig kompetanse. Norges Motorsportforbund har valgt nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS med klar lokal forankring og bred faglig kompetanse. Norges Motorsportforbund har valgt nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS med klar lokal forankring og bred faglig kompetanse. Norges Motorsportforbund har valgt nytt styre i Arctic Circle Raceway Eiendom AS med klar lokal forankring og bred faglig kompetanse.
Det nye styret består av Øystein Bentzen som styreleder, Geir Steinbakk og Frode Kvernrød som styremedlemmer. Norges Motorsportforbund har også innledet samtaler med Norges Bilsportforbund og NMK, samt lokale motorsportklubber i Rana, om å utvikle en ny strategi for å øke idrettsaktiviteten i landsdelen og ved idrettsanlegget, samt skape bedre synergier med lokalt reiseliv, næringsliv, kommune og fylket.
 
Styreleder Øystein Bentzen har lang erfaring fra prosjektledelse, konsulentarbeid, forretningsutvikling, næringsutvikling og informasjonsarbeid fra mange forskjellige bransjer og offentlig sektor. Han er en kjent samfunnsengasjert person og debattant i Mo i Rana og har et bredt kontaktnett i landsdelen. Bentzen var også prosjektleder for utvikling og etableringen av Arctic Circle Raceway i 1995, og er godt kjent med idrettsanlegget og motorsportmiljøet. 
 
Geir Steinbakk er department manager i Momek Group AS, og leder en stor avdeling innen rørfag. Steinbakk har lang arbeidserfaring med ledelse, økonomistyring, anbud og oppfølging av kontraktsarbeid. Steinbakk var tidligere styremedlem i Norges Motorsportforbund og har omfattende internasjonal erfaring fra motorsporten og innehar lisenser som stevneleder, teknisk kontrollant og juryleder i roadracing, motocross, snowcross, og flere MC-grener, kurslærer m.m. Han har hyppige oppdrag ved Arctic Circle Raceway.
 
Frode Kvernrød, driver egen advokatpraksis i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Fagfelt er eiendomsrett, bygg- og entreprise, ekspropriasjon, m.m. Kvernrød er også aktiv utøver i racing (bil) og medlem av Porsche Club Norge, og deltar blant annet årlig på treninger og løp ved Arctic Circle Raceway.
 
President i Norges Motorsportforbund, Per Velde, er svært glad for at de tre erfarne personene vil engasjere seg i styrearbeidet og ser fram til et godt samarbeid for å utvikle landsdelens største idrettsanlegg for motorsport med verdens nordligste racingbane. Velde takker avtroppende styre og særlig styreleder og daglig leder Geir Lilletvedt for stort personlig engasjement og lang tjenestetid over mange år.
 
Arctic Circle Raceway Eiendom AS er 100 prosent eid av Norges Motorsportforbud. Mer informasjon finnes på selskapets websider:
 
Kontaktinformasjon:
Per Velde, president i Norges Motorsportforbund, president@nmfsport.no, 911 26 515
Øystein Bentzen, styreleder i Arctic Circle Raceway Eiendom AS, ob@yamo.no, 950 25 340