Nytt årshjul for klubbene

Det er mye som skjer i motorsporten hvert år, og mye aktivitet i klubbene med konkurranser, løp, samlinger og lignende.

Nå har det kommet et verktøy for å enklere kunne planlegge og kommunisere hva som skjer i løpet av året.

Vedlagt ligger lenke til ny mal for årshjul 2023 som kan benyttes av alle NMF klubber:

Årshjul 2023

Så bruk malen og legg inn informasjon som er relevant og viktig for din klubb