Nye kurs innen e-læring rulles ut

Muligheter for læring med digitale virkemidler!

Nå rulles det ut stadig flere grenspesifikke e-lærekurs. Disiplinene quad og roadracing er nå klare og ligger ute for åpen testing.

Disse vil være obligatorisk å gjennomføre sammen med det allerede eksisterende e-lærekurset, grunnkurs lisens for alle som ønsker førstegangslisens for sesongen 2021 i de valgte grenene. 

-De grenspesifikke e-lærekursene kan bli et godt verktøy for alle lisensansvarlige i klubbene. Kurset vil være et hjelpemiddel da lisensansvarlig kan være trygg på at et formelt krav fra forbundets side er oppfylt, og det er ikke bare den lisensansvarliges underskrift lisensen til utøveren henger på, sier kompetanse- og utdanningsrådgiver Mats Gundersen (bildet) i NMF.

Man finner kursene under Norges Motorsportforbund på https://ekurs.nif.no/

Foto: NMF.