Ny tilskuddsordning mot rasisme

Tiltak mot rasisme!

Det er opprettet en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Det melder Norges Idrettsforbund til sine medlemmer.

Regjeringen har lansert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Ordningen er ettårig.  

-Jeg oppfordrer alle klubber som jobber med, eller som har planer om å jobbe med, tiltak og aktiviteter som bidrar til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn til å søke om støtte her, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) i NMF.

  • Mål for tilskuddsordningen: Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.
  • Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.
  • Hva kan det søkes om?
    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.
  • Søknadsfrist: 15. mars 2021.

Les mer og send inn søknad via Bufdirs nettsider: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering/