Ny satsning på juniorer i Radiostyrt!

Norges Motorsportforbund (NMF) og styret i RSM har gjennom vinteren vært i dialog om et nytt satsingsteam for juniorer! Marius Dammyr (toppidrettssjef, NMF) og Hans Nicolaysen (Styreleder RSM) er stolte av å kunne lansere konseptet.

– Dette kan bli et stort løft for RC-sporten og gir en unik mulighet for unge førere til å satse. RSM oppfordrer miljøet til å stille med ressurser på trenersiden. Dette er en unik mulighet som vi må benytte oss av, men det krever at vi får på plass trener ressurser til å drive satsingen, sier Hans Nicolaysen.

– Dette er i første omgang en prøvesesong der vi tester ut hvordan et Team Norway Junior skal fungere. Vi er avhengig av å få på plass både trenere og seriøse utøvere som vil satse på sporten. Det vil bli en myk oppstart i 2023 som anses som en prøvesesong. Hvis vi får dette til, vil prosjektet videreføres i 2024. Da vil målet være å skape en arena med toppidrettskultur for unge førere som ønsker å kjøre internasjonalt og som har ambisjoner om å bli blant verdens beste RC førere, sier Marius Dammyr.

Marius Dammyr, Norges Motorsportforbund

I første omgang er målet nå å få på plass trenere og førere til årets prøvesesong og det er foreløpig Robert Skar fra OMK som vil stå for det praktiske ved opprettelse av teamet.


Juniorsatsing 2023

  • 3 Samlinger (vil inneholde teori/treningslære, trening på bane, videofilming, fysisk trening, kosthold osv.osv.)
  • Mål å systematisere treningshverdagen, lære av hverandre, skape toppidrettskultur
  • Grener: alle grener innen elektro (nitro/fuel vil ikke være en del av prøvesesongen)
  • Førere på 13-17 år (inkludert de som blir 13 i løpet av 2023) som har målsetning om å satse på RC som sport
  • Økonomisk støtte fra NMF vil hovedsakelig gå til støtte til trenere, baner og mat for samlingene. Transport og overnatting må man stå for selv.

Søknad innen 1 april: