Ny rutine for å søke om nasjonale konkurranser

Frist for å søke om nasjonale konkurranser for 2023 går ut 1. juni 2022, ihht. NKR §7.1. Det er nå utarbeidet et skjema klubbene skal bruke når de søker om arrangement. Skjemaet skal fylles ut elektronisk og sendes til nmf@nmfsport.no sammen med vedleggene som blir beskrevet i skjemaet.

 

Skjemaet finner du her: https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/05/20220329-Soknad-nasjonale-konkurranser-NMF.doc