150 kroner for kjøretøyregistrering

Ny pris!

Forbundsstyret i NMF har besluttet ny pris for kjøretøyregistrering. Dette gjelder fra 1. februar 2021.

Forbundsstyret vedtok å sette prisen til 150 kr for kjøretøyregistrering under sitt forbundsstyremøte torsdag 21. januar. Fra 1. februar vil det dermed koste 150 kroner å registrere et kjøretøy i NMFs kjøretøyregister, uavhengig av hvilken registrering dette er.

– Etter en lengre periode med gratis registrering vil den nye vedtatte prisen gjelde fra mandag 1. februar 2021, sier Simen Høglien i administrasjonen hos Norges Motorsportforbund.

Registreringen gjøres i det digitale systemet for kjøretøyregistrering, og gjøres direkte av utøveren selv. Link til systemet finnes her (se under), og man logger inn med Idrettens ID.

Mer informasjon om kjøretøyregistrering finnes under utøverinformasjon og Kjøretøybevis på hjemmesiden.

Link finner du her:https://reg.nmfsport.no/login