Ny president i FIM Europe

Martin De Graaff ble i helgen valgt til ny president i FIM Europe.

Under FIM Europe kongressen i Zagreb med 39 av 46 federasjoner tilstede ble Martin De Graaff, fra Nederland, valgt til president i FIM Europe. De Graaff har vært fungerende president det siste året. Manuel Marinheiro fra Potugal ble valgt til visepresident. 

President FIM Jorge Viegas sammen med nyvalgt president i FIM Europe Martin De Graaff.
Foto: FIM