Ny korona-kompensasjon for idrett og frivillighet er klar

Her kan klubber og arrangementer innen motorsporten søke!

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no. Det skriver NIF.

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Det skriver NIF.

Det skal nå også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Tilbakevirkende kraft

Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det er også tilrettelagt for en overgangsordning for søknader som fikk avslag i perioden 5.3-12.3. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter, skriver NIF.

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Fortløpende utbetalinger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Søknadsskjemaet åpnet i dag. Her søker du: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen her: https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved behov, skriver NIF.

Nedenfor finner du artikler om korona-situasjonen publisert på NMFs plattform.