Ny e-læringsmodul om klassifisering i paraidretten

Ny modul for læring!

Norges idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering i paraidretten og som er til bruk for alle særforbund. Klassifisering er et sentralt tema innen idrett for parautøvere.

Kurset er beregnet å ta ca 1 time. For å få kursbevis må man ha 80 % riktige svar på kompetansetesten. Det skriver NIF på sin nettside.

Målet med kurset er å forklare hva klassifisering er og gi en oversikt over klassifiseringen for de ulike målgruppene innen paraidrett. Vi ønsker også at man skal få kunnskap om den enkelte persons ansvar og redegjøre for klassifiseringsprosessen og resultatene av denne, skriver NIF.

Hvem er kurset for: Kurset er beregnet på trenere og ledere som har med utøvere med en funksjonsnedsettelse å gjøre.

I tillegg kan øvrig støttepersonell og foreldre få en innføring og svar på noen av sine spørsmål som de ofte kan ha.

Et av de organisatorisk kompetansemål for Trener 2 i Trenerløypa er at treneren skal ha kjennskap til klassifisering innen idrett for personer med funksjonsnedsettelse. Her kan særforbund vurdere om denne e-læringsmodulen er en modul de vil legge inn i sin trenerutdanning.

Har du Idrettens ID (Min idrett-bruker) fra før?

  • Idrettens ID brukes også for å logge på Min Idrett, KlubbAdmin og TurneringsAdmin

KOM I GANG MED KLASSIFISERINGKURSET