Norsk næringsliv og idretten inngår avtale

Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men har ikke lykkes like godt i konkurransen om internasjonale markedsandeler i næringslivet. NHO, LO, Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge har nå inngått en avtale for å gi både norsk næringsliv og idretten økt konkurransekraft. Det skriver NIF.

– Å ha logoen sin på en drakt er ikke nok til å bli en eksportvinner. Næringslivet må i langt større grad utnytte den sterke posisjonen norsk idrett har ute i verden, mener de fire organisasjonene. Nå legger de opp til et nyskapende samarbeid der både norske bedrifter og idretten skal høste fordeler, skriver NIF.

– Norsk næringsliv har alltid vært en sentral støttespiller til norsk idrett. Samtidig har vi et potensial for å knytte norsk næringsliv enda tettere til idretten. Denne intensjonsavtalen vil legge et solid grunnlag for å finne nye samarbeidsområder og øke vår gjensidige konkurransekraft ytterligere, sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund.

– Norske bedrifter er stadig på leting etter nye eksportmuligheter. Et tettere samarbeid med idretten og en bedre utnyttelse av idrettens arenaer kan bidra til å åpne nye dører til flere markeder for norsk næringsliv, sier NHO direktør Ole Erik Almlid.
Også LO fremhever eksportpotensialet ved samarbeidet.
– Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men vi er dessverre langt unna pallen, når det kommer til eksport og handel med utlandet. Idretten har vist at et lite land kan vinne frem i en tøff internasjonal konkurranse. Vi trenger flere arbeidsplasser og mer eksport. Og skal vi lykkes må vi jobbe sammen i dette lille landet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Merkevaren Norge
Den positive oppmerksomheten norske idrettsprestasjoner får ute i verden, kan smitte over på næringslivet og norske løsninger som søker internasjonale markeder. Verdiene i norsk idrett bygger på mange av de samme verdiene som ligger til grunn for den norske samfunnsmodellen, og verdier som er viktige i markedsføringen av Norge, som for eksempel; like muligheter, ekstraordinære prestasjoner, bærekraft og natur, mener samarbeidspartnerne.
– Også for norske bedrifter gir det merverdi å ha flagget på brystet. Merkevaren Norge er allerede svært sterk ute i verden og et tettere samarbeid med idretten vil styrke den ytterligere. Verdiene idretten står for er nesten identiske med Merkevaren Norge, og derfor er samarbeid en «no-brainer» vi må utforske nærmere. Norsk idrett er gode på å forvalte sunn bredde og samtidig videreutvikle talenter i spiss. I næringslivet har vi mange oppstartsselskaper, men vi trenger flere norske bedrifter som vinner globale mesterskap i tøff konkurranse, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/idretten-og-naringslivet-vil-styrke-konkurransekraften/