Norges Motorsportforbund søker organisasjonssjef/ass. generalsekretær

Norges Motorsportforbund søker Organisasjonsjef / Assisterende generalsekretær til en 100% stilling med søknadsfrist 23. oktober

Norges Motorsportforbund søker organisasjonssjef/ass. generalsekretær til en 100% stilling.

Vil du være en del av et utviklende og spennende arbeidsmiljø i Norges Motorsportforbund er dette jobben for deg. Vi har gjennomført en organisasjonsendring og søker ny organisasjonssjef. Stillingen er en del av generalsekretærens ledergruppe og har et betydelig personal- og fagansvar for avdelingen og dens støttetjenester. Som organisasjonssjef har du ansvar for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon. Digitalisering og endringer pågår for fullt i i norsk idrett og dette stiller nye krav til våre medarbeidere. Som organisasjonssjef er du ansvarlig for utvikling av kompetanse blant ledere og medarbeidere slik at vi lykkes i disse endringsprosessene og evner å skape en bærekraftig utvikling og effektivisering. Du må både være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape et inspirerende arbeidsmiljø.

Oppgaver

 • Fungerende generalsekretær ved dennes fravær eller ved avtale
 • Ansvarlig for strategi- og planarbeid
 • Oppfølgingsansvar for NMFs strategiplan
 • Forberede og følge opp styrevedtak
 • Ansvar for stillingsbeskrivelser og arbeidskontrakter
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø
 • Ansvar for å lede og gjennomføre definerte prosjekter, herunder IKT
 • Sørge for gode administrative rutiner i NMF
 • Utvikle og lede NMFs profil og aktiviteter knyttet til samfunnsansvar
 • Utvikle og forvalte NMFs merkevareverdi
 • Overordnet ansvar for NMFs kompetansearbeid inkludert systemer for dette

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra administrativ ledelse, gjerne fra idretten
 • God kjennskap til organisering av norsk idrett/større virksomheter
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring fra større organisasjon(er)
 • God forståelse for prosjektledelse
 • God økonomiforståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Kontaktskapende og evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å levere resultater og fullføre prosjekter
 • Gode samarbeidsevner, relasjonsbygging og lederegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert også under stort arbeidspress
 • Helhetsforståelse
 • Sterk idrettsfaglig kompetanse og innsikt
 • Stor arbeidskapasitet

For ytterligere informasjon, kontakt generalsekretær Tony Isaksen, 928 48 598

Søknadsfrist: 23. oktober. 
Søknad og CV sendes til tony@nmfsport.no