Norges Motorsportforbund er sertifisert som Rent Særforbund

Antidoping Norge har nå godkjent og sertifisert Norges Motorsportforbund som Rent Særfobund

Hva er Rent Særforbund?

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det tas høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Veien mot å bli sertifisert som Rent Særforbund har flere steg. 

  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering

Norges Motorsportforbund har tidligere i høst levert inn en handlingsplan til Antidoping Norge. Denne er nå gjennomgått og godkjent. Den tilfredsstillerer de kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund.

– Vi er svært stolt over å nå være en av over 40 særforbund som er sertifisert. Dette er noe vi har jobbet mye med i lang tid. Forebyggende antidopingarbeid er noe vi tar svært alvorlig i norsk motorsport, sier generalsekretær Tony Isaksen.