Nordisk miljømøte om elektrisk motorsport

Tidligere i juni var NMF vertskap for det tredje nordiske miljømøtet for motorsportorganisasjonene. SML fra Finland, DMU fra Danmark og SVEMO fra Sverige stilte med en eller flere representanter, og fra NMF deltok representanter både fra administrasjonen og anleggs- miljø- og teknologiutvalget (AMT).

Hovedtemaet for møtet var elektrisk motorsport. Alle de nordiske forbundene har begynt å forberede seg på en overgang til elektriske konkurransekjøretøyer, men fremgangsmåtene er forskjellige. Dette gjelder hvilke grener og klasser man kan satse på å gjøre elektriske, og også hvordan forbundene selv innretter seg for å få fart på utviklingen.

I Sverige blir det for eksempel konkurranser innenfor det de kaller «mid-size», som er et mindre og lettere kjøretøy enn en vanlig motocross-sykkel. I Danmark er de i gang med å konstruere en egen elektrisk speedway-sykkel.

-Det blir spennende for NMF å finne en vei mot mer elektrisk motorsport i Norge, sier AMT-utvalgets leder, Knut Iver Skøien.

-Det er mange utfordringer som må løses, men elektrifisering gir også nye muligheter. Blant annet kan de nesten vedlikeholdsfrie kjøretøyene gi en annen rekrutteringsbase enn tradisjonelle motorsykler, som krever en viss mekanikerferdighet. Og mindre støy vil gi muligheten til å utøve vår idrett flere steder, sier han videre.

Alle foto: Electric Motion