NMK Trøgstad – bærekraftig og inkluderende

I går lanserte Norges Idrettsforbund sin nye bærekraftstrategi og NMK Trøgstad ble trukket fram under paneldebatten

Idrettsforbundets strategi er utviklet i samarbeid med særforbund og idrettskretser, og bygger videre på allerede solid bærekraftarbeid fra idretten med livslang aktivitetsglede, inkludering, mangfold og likestilling. I tillegg omfatter strategien dimensjonene rundt ressursbruk, grønne idrettsarenaer og en etisk, fremtidsrettet utvikling av idretten. Opptak av lanseringen finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/lansering-av-barekraftsstrategi/

 

BUA og NMK Trøgstad med intensjonsavtale

NMK Trøgstad er en klubb som går foran. Under paneldebatten «Ettersnakk. Ny bærekraftsstrategi, hva nå?» ble klubben trukket fram som et eksempel der bærekraft, mangfold og inkludering er noe som jobbes godt med allerede. Klubben har signert en intensjonsavtale med BUA Trøgstad som bidrar med infrastruktur for å kunne tilby utlån av utstyr. Hos NMK Trøgstad kan man dermed få prøve seg på både motocross-sykler og biler, samt låne fullt beskyttelsesutstyr.

Dette bidrar til økt bredde, og for eksempel inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier. Dette gir nye muligheter til mestring, nytt fellesskap og nye opplevelser for enda flere på en særdeles bærekraftig måte

Les mer om NMK Trøgstad og BUA Trøgstad her:

NMK Trøgstad

BUA Trøgstad