-NMFs lisensforsikring er en skadeforsikring

Råd og vink rundt forsikringer.

Forbundsadvokat Geir Lilletvedt med noen råd og vink om forsikringer.

Det er mange som lurer på dette med forsikringer for tiden, blant annet i forbindelse med korona-situasjonen.

Noen generelle retningslinjer om NMF sine forsikringer gjelder hvis man drar til utlandet: NMFs sin lisensforsikring er en skadeforsikring.

-NMF sine forsikringer dekker ikke sykdom, men skader som oppstår i forbindelse med trening eller konkurranse. Så hvis dere reiser til utlandet så vil det være arten av skade og skadens behandling som er inn under forsikringspolisen, sier Geir Lilletvedt.

-Videre er det slik at det eneste NMF gjør er å bekrefte at vedkommende har gyldig lisens og at dette er skjedd i forbindelse utøvelse av aktivitet NMF har det idrettslige ansvar for, herunder trening og konkurranse i utlandet, sier Lilletvedt.

Og i forbindelse med sykdom.

-Dersom man skulle bli syk i utlandet så må det i tilfelle være den enkeltes reiseforsikring som kan komme til anvendelse. Vi presiserer videre at det opplyses om at alle bør følge de reiseråd som gis fra UD mht reise til utlandet, samt de retningslinjer Folkehelseinstituttet gir, sier forbundsadvokaten.

I forbindelse med reiser poengeterer forbundsadvokaten nå følgende:

-Myndighetene fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Dette rådet har så vidt NMF erfarer ingen land som er unntatt fra rådet.