NMFs dialogmøte mandag klokken 18:00

Klappet og klart for dialogmøte!

Det blir dialogmøte rundt korona-situasjonen i dag mandag 4. mai fra 18:00 til 19:00. NMF-president Emilie Westbye og generalsekretær Tony Isaksen deltar på møtet.

Det er NMF som inviterer til informasjonsmøte rundt korona-situasjonen.

-Vi holder en kort informasjonsdel omkring korona-situasjonen og hva dette innebærer for klubbene med tanke på aktiviteter og arrangementer, sier Lena Baardseth hos NMF.

Generalsekretær Tony Isaksen sa fredag at det kommer nye retningslinjer for korona-situasjonen tidlig denne uken, etter at Regjeringen torsdag ettermiddag meddelte at organiserte samlinger med opptil 50 personer, med en meters avstand, aksepteres fra 7. mai.

Det er åpent for å stille spørsmål i dialogmøtet som foregår på Microsoft-plattformen Teams.

Logg deg på denne lenken ved møtestart: Link her.

Eller:

Logg deg på denne lenken ved møtestart:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQzZTk3M2MtMWJjMS00NGVmLWEyOGMtYWM5MTdmYTY0OGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d