NMF søker ny generalsekretær

Dette er en mulighet for deg som ønsker å arbeide med idrett – både bredde og topp.  Generalsekretæren arbeider bredt med både operative og strategiske problemstillinger. Motorsportforbundet skal løfte sporten i tråd med Forbundets visjon om «Motorsportglede til folket». For å lykkes med dette må en være motivert for å lede og utvikle egen organisasjon, slik at Motorsportforbundet kan levere etterspurte tjenester av god kvalitet til sine medlemmer.

Generalsekretæren representerer også eksternt, og vil være sentral i å føre motorsportsaker for myndighetene. En annen viktig oppgave vil være å bidra til innovasjon og økt miljøengasjement i motorsporten.

Generalsekretæren rapporter til forbundsstyret.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og styring i tråd med Idrettspolitisk dokument 2017 – 2021, hvor det blant annet skapes et utviklende arbeidsmiljø basert på idrettens verdigrunnlag
 • Daglig ledelse av forbundet med personalansvar for forbundets ansatte
 • Økonomisk styring i tråd med vedtatte budsjetter og sikre finansiell stabilitet og utvikling
 • Forbedring av IKT-systemer, herunder effektivisere klubbenes operative drift og skape løsninger som øker opplevelsen for publikum ved arrangementer
 • Idrettspolitisk dokument har ambisiøse mål som vil kreve ny tjenesteutvikling for å møte medlemmenes forventninger 
 • Skape gode allianser og bygge anerkjennelse overfor klubber, organisasjoner, det offentlige og næringslivet
 • Norsk idrett er også i utvikling og NMFs frivillige organisasjonsdel må utvikles og tilpasses nye rammebetingelser.

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring fra næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Gjerne fra kunnskapsintensiv virksomhet hvor en har arbeidet under et tydelig mandat og gjort rapportering og oppfølging
 • Erfaring med operativ ledelse; personalledelse, kompetanseutvikling og organisasjons-utvikling
 • Egen operativ erfaring med prosjektstyring og prosjektledelse
 • God innsikt og forståelse for hvordan norsk idrett er oppbygget/organisert er en fordel. Gjerne gjennom egen erfaring som idrettsutøver. Erfaring eller kunnskap om motorsport er ikke påkrevd

Personlige egenskaper

 • Gir retning, motiverer og dyktiggjør andre
 • Sørger for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og oppfølging
 • Skaper nettverk og kommuniserer effektivt
 • Planlegger på for hånden og arbeider på en systematisk og organisert måte
 • Opptrer konsistent med klare personlige verdier som er i samsvar med organisasjonens

Reisevirksomhet: Det må påregnes rundt 50 reisedøgn i året, nasjonalt og internasjonalt

Arbeidssted: Nedre Storgate 42 i Drammen

Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

For ytterligere informasjon om stillingen kan våre samarbeidspartnere i Boyden Executive Search kontaktes: Roger Schønning tlf. 959 37 130 eller Lars Vaksvik 415 45 733. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 16. september til norwaycv@boyden.com