NMF ser på måter å kunne samspille på

Ser på ulike måter å kunne samarbeide til felles beste!

Norges Motorsportforbund og NMF-president Emilie Westbye (bildet) fortsetter å styrke sitt samarbeide med Norges Bilsportforbund og Norsk Motorcykkel Union.

Nylig møttes igjen politisk og administrativ ledelse i de tre organisasjonene. Samarbeid og saker med felles interesse står øverst på dagsordenen.

-Disse møtene er utrolig viktige for å skape synergier mellom organisasjonene. Vi har mange saker av felles interesse, i tillegg til at vi stadig finner nye områder å samarbeide på. Store som små, sier president i Norges Motorsportforbund, Emilie Westbye.

Møter både felles og hver for seg.

-De siste møtene har vært tilrettelagt av NMF på våre kontorer på Ullevål.  I tillegg til å ha møter med NBF og NMCU hver for seg, møtes også alle tre organisasjonene i et felles møte for å drøfte saker. Dette er veldig positivt, sier Westbye.

-Praten sitter løst når vi møtes, og det er godt å ha en arena der vi kan lufte både store og små ideer med hverandre. Alle er svært interesserte i å bidra, og jeg er sikker på at alle våre medlemmer samlet sett vil dra stor nytte av at vi samarbeider godt, sier Emilie Westbye.