NMF-presidenten kommenterer: – Gleder meg til MSK

NMF-president Emilie Westbye (bildet) med kommentar-artikkel før et heldigitalt MSK om en uke!

Forventningsfull til MSK!

Det er spennende og annerledes tider for motorsporten. I år skal vi for første gang i historien avholde MSK og alle seksjonsårsmøtene digitalt.

For noen er dette helt uproblematisk. Man bruker kanskje Teams på jobben, og har øvd helt siden mars på å bruke digitale verktøy. For andre er dette mer gjenstand for hodebry. Flere sitter kanskje med en følelse av at «det går alltid galt» når man skal prøve seg på noe digitalt. Til dere vil jeg si, -jeg forstår dere, og jeg er lei meg for at vi ikke klarte å legge til rette for fysiske møter denne gangen. Like fullt, når situasjonen er som den er, da må vi gjøre det beste ut av det. Et råd kan være å begynne tidlig for å koble seg opp, og test gjerne utstyret noen dager i forveien. Er du usikker, ta kontakt noen dager før møtet, slik at vi får hjulpet deg best mulig og i god tid.

Det svært positive med digital tilgang til årsmøter og MSK, er at den økonomiske barrieren for å delta i demokratiet er betydelig lavere. Bli med! Alle klubbenes tanker, refleksjoner og meninger er viktig å få frem.

For mange er kanskje terskelen for å ta ordet enda høyere enn ellers når møtet avholdes digitalt. Det er en svakhet som vi bare kan veie opp for ved å oppfordre klubbene til å ta ordet selv om man er litt uvant med det. Hiv dere med, selv om klubben din kanskje har en annen mening enn det ordskiftet går i akkurat da. Det blir fort de samme få personene som sier noe, så ikke være redd for å ta ordet og få frem din klubb sin mening i en sak.

Jeg vil også anbefale, innenfor gjeldene smittevernregler, å samkjøre seg best mulig. I går kom myndighetene med nye og strengere smitteregler. Disse må vi forholde oss til – og vise respekt for. På seksjonsårsmøtene må alle være logget inn på egen bruker på grunn av stemmegivningen, men det bør fortsatt være mulig å sitte sammen så lenge bare en mikrofon er på samtidig.

Selv er jeg veldig spent. Det er alltid usikkerhet knyttet til å gjøre noe helt nytt, men vi har forberedt oss så godt som mulig.

Jeg håper at man på grenmøtene bruker tid på å planlegge neste år, og at vi allerede nå forbereder oss på en ny sesong preget av covid-19. Vi kan ikke bli overrasket over å måtte ta smittevernhensyn også i 2021-sesongen, men arrangementer og trening skal vi få til likevel! Vi er en viktig brikke i samfunnet for å begrense smitte, men også for å legge til rette for at barn og unge sin hverdag kan være så normal som mulig. Klubbene har samlet sett mye nyttig erfaring fra inneværende sesong, og MSK er en fin anledning til å dele dette.

Aller helst skulle jeg selvsagt sett at vi kunne møtes fysisk, og jeg hadde sett veldig frem til uformell prat ved kaffemaskinen og å være sammen med dere. Det er alltid hyggelig, og noe jeg ser veldig frem til. Heldigvis er det fortsatt mulig å være sammen på trening, så ikke se bort ifra at jeg dukker opp litt her og der også nå utenfor konkurransesesongen for de fleste. For snøscooter er det straks sesongstart, og jeg gleder meg til å se dere i aksjon.

Ønsker dere alle en flott helg!

«Ses» på MSK – om en uke!

Emilie F. Westbye

President, NMF