NMF-presidenten ber om full stans!

Emilie Westbye ber alle respektere kjøre-reglene!

NMF-president Emilie Westbye ber alle medlemmer respektere full stans i kjøringen i forbindelse med korona-situasjonen.

-Norges Motorsportforbund er oppmerksomme på at ulike kommuner håndhever full stans av idretten forskjellig. Enn så lenge gjelder full stans fra Idrettsforbundet og offentlige myndigheter, og dette forholder NMF seg til, sier Emilie Westbye.

Hun ber om at alle forbundets medlemmer forholder seg til gjeldende regler. Samtidig sier Westbye at hun forstår den vanskelige situasjonen, men at hun ber medlemmene om å være tålmodige.

NMF-president Emilie Westbye

-Det er viktig for NMF å presisere at all kjøring så lenge NMF sier full stans er å anse som brudd på våre retningslinjer og reglement. Ingen forsikringer vil gjelde, og man kan i ytterste konsekvens straffeforfølges, sier NMF-presidenten.

-«Egenorganisert trening» er ikke et relevant begrep i våre idretter, fordi all aktivitet skal finne sted innenfor vårt regelverk som blant annet setter krav til aktivitetsleder. Det er i så måte ikke egenorganisert slik som en del andre idretter kan være, sier Emilie Westbye.

NMF-presidenten vil inntil videre ikke lette på forbudet.

-NMF er opptatt av fair play, og at alle utøvere skal kunne konkurrere på like vilkår. Det er derfor ikke aktuelt for oss å lette på dette forbudet frem til vi har en aksept fra NIF og nasjonale myndigheter som gjelder over hele landet, sier Westbye.