NMF ønsker velkommen til motorsportkonferansen

– Hjertelig velkommen til årets digitale motorsportkonferanse. Vi gleder oss stort til vi møtes og drar erfaringer fra årets sesong, samt sammen se litt inn i framtiden, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Norges Motorsportforbund inviterer til årets motorsportkonferanse. På grunn av flytting av forbundstinget, samt som en del av moderniseringen av forbundet, vil motorsportkonferansen gå digitalt i perioden 1.-10. november.

Motorsportkonferansen gjennomføres årlig innen utgangen av november. Dette er den samlingsplassen i året hvor hele motorsport-Norge samles på samme sted.

Overordnet program for dagene:

  • Mandag 1. november: Plenumsmøte
  • Tirsdag 2. – tirsdag 9. november: Grenmøter
  • Onsdag 10. november: Klubbledermøte og IKT møter.

I tillegg til de tradisjonelle møtene vil det også i år bli satt av tid til klubbrelatert kompetanseheving. Jeg håper på gode og konstruktive diskusjoner og at flest mulig har anledning til å delta. Vi sees, fortsetter Isaksen.

Invitasjon og informasjon om påmelding er sendt til alle klubber og regioner.