NMF ønsker søkere til NMFs ungdomsprogram

Motorsport er jo mer enn å bare kjøre! Er du i alderen 15-19 år, og medlem av et idrettslag som tilknyttet Norges Motorsportforbund? Da oppfordres du herved til å fylle ut en søknad (trykk her) – fristen for å søke er fredag den 25. februar.

 

Norges Motorsportforbund ønsker å satse på motivert ungdom. Alle obligatoriske deler av programmet er dermed subsidiert av forbundet, og kostnadsfritt for de som blir tildelt plass.

 

For de som tas opp i programmet så blir det et innholdsrikt 2022 med mye læring, egenutvikling og ikke minst nettverksbygging innen motorsportverdenen. Vi leter etter 8-10 personer som er interessert i å utvikle sine lederegenskaper – enten det er innen organisasjon eller aktivitet – og som synes det er spennende å møte andre ungdommer med samme interesser og ambisjoner. Deltakelse i dette programmet vet vi vil komme godt med den dagen du skal søke jobb. Etter fullføring vil du motta kursbevis som kan legges ved ditt CV.

 

Programmet er både variert og innholdsrikt:

  • Lederkurs for ungdom – v/Norges idrettsforbund. Følgende datoer må holdes av:
    • Samling 1: 1.-3. april 2022
    • Samling 2: -30. april og 1. mai 2022
  • Personlig utviklingsplan – «hvordan skal DIN fremtid se ut»?
  • Forskjellige kurs og arrangementer innen motorsport spredt utover året: Både arrangement/arrangør, funksjonær- og ikke minst trenerrollen
  • Prosjekt i egen motorsportklubb – «MITT bidrag til aktivitet hos oss»

 

Det blir viktig å ha noen å sparre med underveis, og derfor skal alle ha en kontaktperson i egen klubb. Kontaktpersonene vil få mulighet til både et eget informasjonsmøte før oppstart, samt få delta på deler av programmet. Denne forankring i idrettslaget ditt er viktig for å få mest mulig ut av deltakelse i programmet. Den vil medføre kompetanseoverføring til kontaktpersonene og deres klubbstyrer også; og kanskje på sikt en utvikling som hele idrettslaget får kjenne på. Så ta kontakt med styreleder snarest for å både få innspill til både hvem som kan forespørres om rollen som kontaktperson og kanskje også innspill til søknaden din.