NMF med telefon-problemer

NMF har i dag problemer med kommunikasjon via telefon – det gjelder både inngående og utgående samtaler.

-Vi beklager problemer som skyldes tekniske utfordringer hos Telenor, sies det fra NMF-hold.