NMF lyser ut støtte til kreative arrangementsformer

Formål

NMF skal i strategiperioden arbeide for at utøvere på alle nivåer finner tilbud tilpasset sitt ambisjonsnivå, fra de som har som mål å bli best i verden til de som trives med å utøve sporten uten at de nødvendigvis har ambisjoner om å konkurrere. NMF skal utvikle konkurranseformater som omfatter alle deler av motorsporten, også mosjonister. Målet er oppnådd når alle medlemsklubber innen samme gren har et likeverdig tilbud til utøvere på alle ambisjonsnivåer og at alle som har lyst til å drive med motorsport har en mulighet for en motorsportaktivitet i nærområde. NMF lyser derfor ut midler til kreative klubber som ønsker å gjennomføre nye arrangementsformer for ulike aldersgrupper/ ulike ferdighetsnivåer eller helt nye sammensetninger av arrangementer som inneholder mer enn én gren. Kan vi få til motorsportens svar på triatlon? Her er det fantasien som setter grenser.

Hvem kan søke?

Klubber i Norges Motorsportforbund, representert ved klubbens styre

Hva kan det søkes om

Klubber kan søke midler for gjennomføring av ideen de legger fram. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger, men tiltakene som legges frem vil vurderes.

Klubber inviteres til å søke alene eller sammen med andre

Klubber kan søke på støtte enten alene eller sammen med en annen NMF klubb om man ønsker å samarbeide på tvers av grener.

Kriterier til søknaden

 • Arrangementet må inneholde minst én NMF gren
 • Det må legges ved handlingsplan med tidshjul for planlegging og gjennomføring av arrangementet
 • Arrangementet skal også ha et bredde- og rekrutteringsfokus
 • Det må legges frem forslag til arrangementsbudsjett med estimerte inntekter og kostnader
 • Arrangementets gjennomførelse må skje innen 1. juni 2023

Etter gjennomførelse

Etter gjennomført arrangement må det sendes inn en utfyllende rapport med referat på hvordan arrangementsgjennomførelsen gikk til:

 • Hva var bra
 • Hva kunne vært bedre
 • Hvordan fungerte arrangementsformen
 • Hvordan kan andre klubber implementere denne arrangementsformen.
 • Kan dette være en fremtidig arrangementsform?
 • Videreutvikling?

Rapporten skal også inneholde regnskap for arrangementet med fotnoter på hva midlene har gått til.

Søknader sendes inn til nmf@nmfsport.no, merkes med følgende i emnefeltet: «(Klubb) søker støtte til kreative arrangementsformer» innen 05.desember. Vi er tilgjengelige for spørsmål under MSK.