NMF lyser ut støtte til barne- og ungdomstilbud

Norges Motorsportforbund (NMF) ønsker å legge bedre til rette for barn og unge i motorsporten, og vi vil derfor støtte klubber som har tiltak eller ideer for å forbedre tilbudet til denne målgruppen. Målet er å gjøre det enklere for barn og unge å prøve seg på motorsport, med baner som er tilpasset deres behov, og klubber som har kompetente barne- og ungdomstrenere.

NMF legger vekt på at barn og unge skal bli kjent med motorsporten gjennom inspirerende profiler og positiv kommunikasjon. Klubbene oppfordres til å prioritere godt lokalt informasjonsarbeid for å øke kunnskapen og interessen blant barn og unge. Målet er å gjøre motorsport til et naturlig og attraktivt tilbud for denne målgruppen.

NMFs satsning på et bedre barne- og ungdomstilbud i motorsporten reflekterer deres ønske om å fremme idretten blant den yngre generasjonen og skape et inkluderende miljø for alle interesserte.

Les hele utlysningen her

Søknader sendes inn til nmf@nmfsport.no, merkes med følgende i emnefeltet: «(Klubb) søker støtte til barne-og ungdomstilbud» innen 1. august 2023. Vi er tilgjengelige for spørsmål på samme mailadresse.

Hvem kan søke?
Klubber i Norges Motorsportforbund, representert ved klubbens styre.