NMF kontoret med redusert kapasitet i sommermånedene

Gjennom sommermånedene juli og august skal det avvikles ferie i NMFs administrasjon. Dette vil medføre redusert kapasitet og lengre behandlingstid på de fleste forespørsler. Vi anbefaler alle klubber som ikke har gjort dette, om å sette opp lisensbehandling i egen klubb. Da kan klubben selv legge opp lisenser til nye utøvere uten å gå via NMFs administrasjon. Er dere usikre på hvordan man gjør dette kan man ta kontakt med NIFs support for bistand eller følge veileder dere finner på denne siden.