NMF inngår avtale med handelsplattformen Skilling

NMF med ny avtale!

NMF og generalsekretær Tony Isaksen (bildet) har signert en avtale med selskapet Skilling, som er et såkalt fintech-selskap med plattform for handel av aksjer, råvarer, gull, valuta med mer. Med avtalen ønsker NMF å tilføre klubbene inntekter.

Avtalen er nettopp signert – og varer i tre år, med muligheter for fortsettelse.

-Norges Motorsportforbund har inngått en avtale som vil gi klubbene en 30 prosent andel av de inntekter som genereres når deres medlemmer og støttespillere tar i bruk  Skilling sin handelsplattform, heter det i en mail fra FX Securities.

Norges Motorsportforbund sin avtalepartner er FX Securities som er partner og blant eierne i Skilling.

“Man kan enkelt og rimelig handle i utenlandske aksjer og andre instrumenter som Tesla, BMW, Google, olje, gull, S&P500 osv, så vel som et godt utvalg norske og nordiske aksjer fra samme konto. Alle inntektene fra denne avtalen tilfaller klubbene direkte”. Det skriver NMFs avtalepart i en mail.

Tony Isaksen sier det er opp til klubbene hvor store inntektene blir.

-Det vil i stor grad være opp til den enkelte klubb, jamfør andre støtteordninger innen norsk idrett, i hvor stor grad de evner å benytte denne muligheten. Det norske folk forvalter i stor grad pengene sine i banken, i verdipapirer/rentefond og aksjer. Hvis Skilling blir benyttet til det siste så vil klubbene nytte godt av dette, sier Tony Isaksen.

Generalsekretæren presiserer at det er en avtale laget for klubbene.

-Dette er en avtale laget kun for klubbene i den hensikt å øke deres inntekter for igjen å øke aktiviteten og kvaliteten på disse, sier Isaksen.

Tony Isaksen håper klubbene vil få gode inntekter av avtalen.

-Avtalen er kun rettet mot enkeltpersoner i og rundt klubbene (les medlemmer, supportere og forskjellige støttespillere) som ved ta i bruk en av markedets beste handelsplattformer samtidig støtter sin klubb økonomisk, uten noen form for risiko for klubben, sier Isaksen.

-Vi ser for oss et langsiktig samarbeid og er veldig takknemlige for denne muligheten til å støtte motorsporten, sier Stefan Eriksen, som i tillegg bekrefter at dette er den første avtalen for Skilling med norsk idrett. Eriksen er en av grunnleggerne av Skilling.

Her kan du lese om medlemsfordeler og partnere: