NMF har sendt ut to høringsbrev

Ute på høring!

OPPDATERT: Norges Motorsportforbund har sendt ut to høringsbrev om strategi og organisatoriske forhold til samtlige organisasjonsledd.

Svarfristen er satt til 11. februar.

Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) håper mange vil respondere på høringen.

-Utøveren er kjernen i all aktivitet som gjennomføres i Norges Motorsportforbund. Denne aktiviteten skjer først og fremst gjennom klubbene. Strategien for de neste fire årene gjenspeiler nettopp dette. Jeg oppfordrer derfor klubbene og alle andre organisasjonsledd om å komme med innspill på hva som er de viktigste målene og prioriteringene de neste årene for norsk motorsport, sier Tony Isaksen.

Nedenfor kan du klikke deg inn på strategi-dokumentet i forbindelse med NMF VIL for 2021-2025.