NMF dekker underslagsforsikring for medlemsklubbene

Idretten har pålagt alle idrettsklubber å ha underslagsforsikring. Norges Motorsporsportforbund har valgt i å ivareta dette for alle sine medlemsklubber. Dette innebærer at klubbene når de betaler sin medlemskontingent til NMF i tillegg til den ansvarsforsikringen de hadde fra før også vil få underslagsforsikring som en del av kontingenten. Nærmere om vilkårene vil bli publisert senere, men forsikringen dekker det obligatoriske kravet fra NIF. Forsikringen vil være gjeldene fra medlemskontingent er betalt.

President Roy Magne Øwre i NMF sier han er svært fornøyd med den løsningen som er blitt fremforhandlet, og at dette gir ytterligere merverdi for klubbene når de betaler sin kontingent til NMF. Fra før har vi inne ansvarsforsikring og arrangementsapprobasjon. På denne måten er flere vesentlige forhold for å drifte klubbene ivaretatt gjennom kontingenten. Dette er en meget god løsning, sier NMF-presidenten.