NIF lanserer idrettens koronavettkurs

NIF med koronavettkurs!

Norges Idrettsforbund (NIF) lanserer i disse dager idrettens koronavettkurs.

NIF ønsker med dette å øke både kunnskapen og bevisstheten rundt smittevern til alle sine medlemmer.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan ha idretten i gang over hele landet. Dette fellesidrettslige kurset er basert på “Fotballens koronavettkurs”, skriver NIF.

Norges Motorsportforbund poengterer at deltakelse er frivillig – og et tilbud.

-Dette kurset er et tilbud til klubbene, og ikke et pålegg, sier Mats Gundersen hos NMF.

-En mulighet og et tilbud, og ikke et pålegg, sier Mats Gundersen hos NMF.

Her får du mer informasjon om koronavettkurset: https://www.idrettsforbundet.no/nif/idrettens-koronavettkurs/