NIF inviterer til Olympisk akademi

Norges Idrettsforbund inviterer til Olympisk akademi 2021 23. juni. Seminaret blir digitalt.

NIF ønsker å samle unge trenere, ledere, dommere og andre ressurspersoner mellom 15 og 29 år. Årets tema er #STOPP.

Blant de som deltar, er Mushaga Bakenga.

Her kan du lese mer:

Olympisk akademi 2021 (idrettsforbundet.no)