NIF fornøyd med prioritering av anlegg

Norges idrettsforbund er svært fornøyd med at regjeringen prioriterer tilskudd til idrettsanlegg i hele landet i hovedfordelingen av spillemidler til idrettsmål i 2022.

Tildelingen til dette formålet er økt med hele 137 millioner kroner i år, og fylkeskommunene skal den neste måneden fordele 1 706 millioner kroner til idretts- og nærmiljøanlegg, skriver NIF.

Regjeringen har fordelt totalt 3 293 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i 2022. Beløpet er 63 millioner kroner høyere enn i fjor, og tildelingen har aldri vært større. Dette skyldes et rekordhøyt overskudd for Norsk Tipping på 6,28 milliarder kroner i 2021. Norges idrettsforbund er svært fornøyd med tildelingen, skriver NIF.

– ­En vesentlig økning i investeringer i idrettsanlegg, redusert etterslep og raskere utbetaling etter at søknaden er innvilget, er det aller viktigste norsk idrett nå må få gjennomslag for de neste årene. Årets anleggssatsing er spesielt viktig fordi vi ser at antall søknader og søknadsbeløp er en god del lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes pandemien, men den lange ventetiden på å få utbetalt spillemidler til anlegg kan også spille en rolle fordi idrettslagene blir sittende med tunge finanskostnader selv, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) og legger til:

– Derfor er idretten glad for at statsråden anerkjenner betydningen av å redusere ventetiden på utbetaling av spillemidler til anlegg.

Idrettspresidenten understreker betydningen av enerettsmodellen som bidrar til å sikre en forutsigbar og robust finansering av idretten.

– Økningen av spillemidler til idrett kommer som et resultat av tiltak nåværende og tidligere regjeringer har innført for å verne om og styrke enerettsmodellen. Den norske pengespillmodellen har som hovedmål å begrense uheldige sider ved pengespill. Samtidig genererer den store beløp til idrett og andre gode formål.

Andre viktige satsinger i årets hovedfordeling
Regjeringen har økt tilskuddet til idrettslagene gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM) til 428 millioner kroner. Dette er en økning på 8 millioner kroner fra i fjor.

Arrangementsstøtte til internasjonale arrangementer øker fra 15 til 25 millioner kroner.

– Dette er en viktig satsing for å få flere internasjonale arrangementer til Norge. Det vil bidra til å styrke arrangementskompetansen, frivilligheten og ikke minst oppmerksomheten rundt mangfoldet av idretter i Norge, sier Kjøll.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/en-viktig-satsing-pa-anlegg/